Sistem Nasıl Çalışıyor 3T Sistemi Sıra Tespitli Sistem

FİNANSAL İMECELEŞME SİSTEMİ

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu sistemi tercih edenler, istediği şehirden
istediği ev, araç ya da iş yeri
satın alabiliyor.

Hangi evi ya da aracı kimden alacağına,
toplam ödeyeceği tutara, araç için 60 ay, ev için 120 aya kadar taksit sayısına kendi karar veriyor.

Ev veya arabanın maliyetinin %7’si ila %12’si
arasında değişen bir organizasyon ücreti ödüyor.

Kişiler tercih ettikleri yönteme göre, günü
veya sırası geldiğinde ev ya da araçlarına
ulaşabiliyor.

Birlikteliğin yarattığı güç ve imkânlar sayesinde kişiler,
bireysel birikimlerine nazaran çok daha kısa sürede
ev ya da araç sahibi olabiliyor.

Diğer kişilerin haklarını teminat altına
almak için toplam taksit vadesine uygun
olarak teslim edilen evlere ipotek, araçlara
ise rehin konuyor. Bu tedbir, kişinin tüm
ödemeleri bitince kaldırılıyor.

SİSTEMİN

FAİZ AÇISINDAN

DURUMU

İMECE Sisteminin en önemli hedefi insanımızı faiz ve diğer haksız yüklerden kurtarmaktır. İMECE, dayanışmanın gücüyle büyüyen, hakkaniyete uygun bir satın alma modeli sunmaktadır.
Bu nedenle inanç ve değerlerimize uygunluk, işimize faiz karıştırmamak en titizlendiğimiz konuların başında gelmektedir.
Bununla ilgili, işinin ehli ilahiyatçıların görüş ve içtihatlarına başvurmakta; sistemi onların uygun gördüğü usul ve esaslara göre işletmekteyiz.
İlahiyatçılarımız bu modelin İslam’ın çizdiği sınırlar dâhilinde hayırlı ve faydalı olduğu konusunda görüş bildirmektedirler.
İMECE olarak bu sınırlara ve uyarılara tam hassasiyet göstermeyi kaçınılmaz bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Formu Doldurun Biz Arayalım