Anasayfa - İnsan Kaynakları

İnsanımız, Kıymetimiz

 

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. olarak insanımızın ve milletimizin maddi zorluklara takılmadan güzel bir yaşam sürmesini istiyoruz. Elbette bu güzel dileklerimiz firmamızda emek veren kıymetli çalışanlarımız için de geçerli. Biliyoruz ki İMECE’nin değerli hedeflerine ulaşabilmesi yaptığı işten keyif alan, ailemizin bir parçası olmaktan mutluluk duyan ve işini en iyi şekilde yapmak için gayret gösteren çalışanlarımızla mümkün. Bu yüzden çalışanlarımız bizim insan kaynağımız olmanın ötesinde insan kıymetimiz.

İnsan Kıymetleri politikamız İMECE’nin temel değerlerinin bir yansıması aslında. Dürüstlük ve şeffaflık her alanda olduğu gibi ailemiz içinde de olmazsa olmazımız. Çalışanlarımıza her koşulda söz hakkı tanımak ve potansiyellerini ortaya koymalarına imkân tanıyarak İMECE’nin geleceğine katkı sağlamaları insan kaynaklarına bakışımızın temelini oluşturuyor. Yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, İMECE ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz.

İnsan Kıymetleri yönetimimizde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ederek başarıyı temel alan adil çalışma biçimini destekliyoruz. İMECE denildiğinde akla ilk gelen kavram olan adaletli dayanışma, bütün birimlerimizin iş birliği ile şirketimizde anlam kazanıyor.

Çalışanlarımıza yani kıymetimize saygı ve eşitlikçi yaklaşım her zaman ön planda. Şirket bünyesinde; seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve yan hakların yönetimi, eğitim, geliştirme ve çalışanlar ile iletişim gibi uygulamalarımız hep bu iki temel değeri esas alıyor.

İnsan Kıymetleri yönetimimiz nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından seçim yaparken “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini yürütüyor. Bizim için önemli olan hem çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri hem de bu sayede ailemize her açıdan değer katmaları. Bu nedenle din, dil, ırk, cinsiyet gibi konular mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza bakışımızda bir fark yaratmıyor.

İnsan Kıymetleri olarak kendine, işine, çalıştığı kuruma değer katmak isteyen her bir çalışanımızın yanındayız. Birlikte güçlü bağlara sahip bir ailenin, profesyonel iş yaşamında kariyer basamaklarını kararlılıkla çıkan çalışanların İMECE dayanışmasının temeli olacağına gönülden inanıyoruz.

 

İMECE Ailesi’ne Nasıl Katılırım?

İMECE, her geçen gün artan katılımcıları ve ortaklarıyla büyüyor, gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Bu büyümenin ve elde edilen başarıların arkasındaki en büyük güç ise aramıza yeni katılan çalışanlarımızla birlikte oluşan kocaman ailemiz. Güçlü marka imajımızı ve değerlerimizi geleceğe taşıyacak, kurum kültürümüze hızla uyum sağlayacak, gelişime ve değişime açık çalışanlarımızın katılımıyla İMECE sektördeki farkını herkese gösteriyor.

Peki İMECE Ailesi’nin bir parçası olmak için İnsan Kıymetlerimiz tarafından yürütülen işe alım süreci nasıl işliyor?

Öncelikle yöneticilerimizin çalışan ihtiyacını belirlemeleri ile başlayan süreç “Talep Formu” aracılığıyla İnsan Kaynakları departmanımıza iletiliyor. Daha sonra formda belirtilen bilgiler doğrultusunda “İMECE İnsan Kıymetleri İş Başvuru Formu” aracılığıyla alınan başvurular ve benzeri kaynaklardan ulaşılan adaylar değerlendirilerek, ilk görüşmeye davet ediliyor. Adaylarla gerçekleştirilen yetkinlik bazlı ilk görüşme İnsan Kıymetleri yetkilimiz tarafından yapılıyor. İlk değerlendirmenin olumlu olması halinde aday ikinci görüşmeye davet ediliyor. İkinci görüşme İnsan Kıymetleri yetkilisi ve ilgili yönetici tarafından birlikte gerçekleştiriliyor.

Ailemizin bir parçası olmak isteyen adayın ilgili pozisyon için aranan davranışsal yetkinliklere sahip olup olmadığı İnsan Kıymetleri tarafından, teknik yetkinlikleri ise ilgili yönetici tarafından değerlendiriliyor.

Pozisyonun niteliğine göre aksi belirtilmediği sürece işe alım kararı ise İcra Kurulumuz ile yapılacak üçüncü görüşme neticesinde veriliyor. Görüşme sonrası uygun bulunan adaylara çalışma şartları, ücret, görev tanımı gibi detaylar bir kez daha açıklanarak iş teklifi yapılıyor. Sözlü mutabakat durumunda yazılı olarak adaylara “İş Teklif Formu” sunuluyor ve süreçlerin olumlu sonuçlanması durumunda işe giriş ve oryantasyon için idari süreç İnsan Kıymetlerimiz tarafından yürütülüyor.

Eğer siz de İMECE Ailesi'ne katılmak  istiyorsanız ik@imecetasarruf.com adresine e-posta gönderebilir ya da aşağıda bulunan formu doldurarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Ücret Politikamız

İMECE Tasarruf Finansman’ın her kademesindeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücret; etik değerlerimiz, sarsılamaz iç dengelerimiz, stratejik hedeflerimiz ve çalışan performansı ile uyumlu olacak şekilde belirlenir. Şirketimizin sadece kısa dönemli performansını baz alarak ücret belirlemeyiz.

Ücretlendirme politikamızın ana hedefi çalışanlarımızın motivasyonunu en yüksek seviyede tutarak ailemizle olan bağlarını güçlendirmek ve hem şirket içi hem şirketler arası ücret dengesini sağlayarak hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak yetkin iş gücünü kazanmaktır.

 

Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın gelişimi ve performanslarındaki artış hem kendi kariyerleri hem de İMECE’nin gelecek başarıları için taşıdığı önemin farkındayız. Performans değerlendirme politikamızı da bu farkındalığa uygun bir yolda tutmaya özen gösteriyoruz.

Her yıl düzenli olarak uyguladığımız performans değerlendirme sistemiyle çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri ve görev tanımlarına uygun yetkinlik kriterleri ile ilgili yönetim hedeflerini belirliyoruz. Ara değerlendirmelerle desteklenen bu süreç sonucunda ise yıl sonunda yöneticiler ve çalışanlar arasında yapılan birebir görüşmeler ile geri bildirim veriyoruz.

Terfiler, kariyere ilişkin diğer kararlar, ücret/ödül sistemi, eğitim programları bu değerlendirme sonuçlarına göre belli oluyor. Ayrıca performans değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve gelişim planı oluşturarak çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için imkanlar sağlıyoruz.

 

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

İMECE’de kariyer planlama modelimizi performans, yetkinlik, eğitim ve gelişime dayalı olarak hazırlıyoruz.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişim planlarını beklenen yetkinlik ve niteliklerle şirket hedefleri doğrultusunda oluşturuyoruz. Kariyer matriksleri ve şirket içi yetkinlik envanteri kullanarak çalışanlarımıza terfi, yatay geçiş, rotasyon, iş geliştirme gibi kariyer seçenekleri sunuyoruz. Yani çalışanlarımız İMECE için emek verdikleri kadar biz de onlar için çalışıyoruz.

 

Eğitim Politikamız

Eğitim politikamız çalışanlarımızın işine dört elle sarılarak gelişimlerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaya yöneliktir.

Kariyer planlama ve performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda İnsan Kıymetlerimiz çalışanlarımızın eğitim ve gelişim programlarını her yıl düzenli olarak oluşturur.

Sürekli öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile İMECE kültürüne uygun, yaratıcı bakış açılarının ve farklılıkların desteklenmesi ve bilginin sürekli güçlendirilmesi için eğitim politikamıza büyük önem veriyoruz.

İş Başvuru Formu Doldurmak İçin Tıklayınız